×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

قانون موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان


قانون موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان


قانون تفسیر ماده11 قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی


قانون موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای کالا و مسافر بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری گرجستان


قانون اصلاح تبصره 55 قانون بودجه سال 1374 کل کشور


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه عمومی همکاری های اقتصادی ، فنی و بازرگانی فیمابین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی


قانون اصلاح تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 1368 2 31


قانون موافقتنامه حمل و نقل جاده ای بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان


قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان


قانون موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان


قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب سال 1334


قانون موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای مسافر و کالا میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان


قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیر ضرور


قانون تاسیس شرکت دولتی پست بانک


قانون الحاق یک تبصره به بند 1 ماده 81 قانون تامین اجتماعی


قانون ضوابط پرداخت وام مسکن به آزادگان ، جانبازان و خانواده شهدا (موضوع تبصره 52)


قانون موافقت نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان


قانون الحاق دو تبصره به قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373 4 12


قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری چک


قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران