×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه در خصوص افزایش سرمایه ملی نفت ایران از محل اندوخته سرمایه‌ای


اصلاح آیین‌نامه اجرایی نحوه طبقه‌بندی بنگاهها، تأیید صورتهای مالی و بازاریابی بنگاههای مشمول واگذاری


اصلاح تصویب‌نامه در خصوص واحدهای تولیدی جدیدالاحداث در داخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی‌کیلومتری مرکز استان کرمانشاه مشمول معافیت مالیاتی به مدت ده سال


اصلاح تصویب‌نامه در خصوص معافیت مالیاتی طرحهای گردشگری در مناطق محروم و توسعه‌نیافته استان هرمزگان


تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در خصوص تعیین نرخ فروش برخی از فرآورده‌های نفتی از تاریخ 28 9 1389


اصلاح تصویب‌نامه در خصوص اعمال معافیتهای مالیاتی به مدت ده سال برای واحدهای تازه تأسیس تولید داخل شهرکهای صنعتی


تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در خصوص تکمیل سامانه اطلاعات املاک و مستغلات


تصویب‌نامه در خصوص تغییر عبارتهای « واحدهای تولیدی»، « واحدهای تولیدی جدیدالاحداث»، « واحدهای جدیدالاحداث» و « واحدهای صنعتی» به عبارت « فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصی»


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر پاکدشت


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر دولت‌آباد


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر تایباد


رأی شماره 387هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع حکم مقرر در تبصره6 ماده9 قانون زمین‌شهری مصوب22 6 1366 مفید حصر تفویض اختیار به وزارت


رأی شماره381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع با توجه به ماده13 قانون حمایت از آزادگان، پرداخت عیدی دوران اسارت وجاهت قانونی ندارد


رأی شماره374 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تحت پوشش بیمه قرار دادن کارکنان بنیاد مستضعفان از بدو تأسیس در تاریخ 1 11 1361 با توافقسازمان تأمین اجتماعی منافاتی با قانون ندارد


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح کالبدی منطقه‌ای خوزستان


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سوران


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر کنارک


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر بنجار


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر گلمورتی


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر پیشین