×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.

قانون اصلاح بند ب تبصره 2 قانون بودجه سال 1372 کل کشور


قانون استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی


قانون اصلاح تبصره 3 قانون بودجه سال 1372 کل کشور


قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک


قانون نحوه تامین هزینه های اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران


قانون موافقتنامه همکاری در زمینه استفاده صلح جویانه از انرژی هسته ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه


قانون استفساریه ماده 982 قانون مدنی


قانون اجازه تعیین میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی توسط دولت


قانون اجازه فروش مینی بوسها و اتوبوسهای وزارت آموزش و پرورش


قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول


قانون تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش دستیاری رشته های تخصصی پزشکی


قانون تغییر نام کمیسیون امور اقتصادی و دارایی موضوع بند 4 ماده 42 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی


قانون مقررات صادرات و واردات


قانون معافیت شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع از پرداخت مالیات


قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی


قانون موافقتنامه همکاری در زمینه کاربردهای صلح جویانه از انرژی هسته ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین


قانون اصلاح ماده 4 قانون معلمان ، پزشکان و پیراپزشکان وظیفه و حذف تبصره آن


قانون استفساریه در خصوص قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی مصوب 1369 6 11


قانون استفساریه موضوع بند الف ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم


قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می شوند