×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.

قانون تسری قانون خرید و تملک اماکن آموزشی استیجاری به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و موسسه های آموزش عالی ، پژوهشی و تحقیقاتی تابع


قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی و پرورشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش


قانون آئین نامه مالی ، محاسباتی و معاملاتی دیوان محاسبات کشور


قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد


قانون تعیین تکلیف زمین شرکت تعاونی نمایندگان و کارکنان مجلس شورای ملی منحله


قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران


قانون تصویب قطعنامه اصلاح بند اول ماده 6 منشور سازمان کنفرانس اسلامی


قانون اصلاح ماده 72 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و تبصره آن


قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 1359 3 28 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران


قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه توزیع میوه مصوب 1358 10 5


قانون اصلاح تبصره (2) ماده (110) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران


قانون تجدید نظرآراء دادگاهها


قانون استفساریه در خصوص بخش کشاورزی مذکور در قسمت اخیر ماده واحده قانون بودجه سال 1372 کل کشور


قانون ادغام واحدهای تربیتی شهرداریهای سراسر کشور در سازمان بهزیستی کشور


قانون نحوه تخلیه خانه های سازمانی نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران


قانون استفساریه مربوط به بند و تبصره 25 قانون بودجه سال 1372 کل کشور


قانون اجازه پرداخت کمک هزینه به دانشجویانی که به عنوان کارآموز در دستگاه های اجرایی خدمت می نمایند


قانون تاسیس استان اردبیل


قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون استفاده از نظر افسران راهنمایی در تصادفات وسیله نقلیه


قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی