×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.

قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور


قانون لغو لایحه قانونی مربوط به ضبط اسکناسهایی که به طور غیر قانونی وارد کشور میشوند


قانون تعیین سالروز شهادت آیت الله مدرس به عنوان روز مجلس


قانون استفساریه شمول تبصره 3 قانون اصلاح قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به فرزندان آزادگان


قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب 1368 6 21


به علت قابل تجدیدنظر نبودن دعوی اصلی دردیوان عالی به استناد ماده 254 ق 0 آ0 د0 م 0 و رای وحدت رویه شماره 555 - 70 2 10 قرار موصوف قابل طرح در دیوان نیست


چنانچه ملکی قابل افراز نباشد وفق مواد 4 و 5 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 57 پس از قطعیت حکم دادگاه کلا فروخته می شود و وجوه حاصل بین مالکین تقسیم می گردد


در استانهای مازندران و گیلان حق تصرفات یا دستارام یا کارافه در مقابل مالکین عرصه به رسمیت شناخته شده و قابل نقل و انتقال است


مطالبه طلب به استناد اسناد عادی


مطالبه طلب به استناد برگهای فروش و حواله


در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بقاء آن است مگر اینکه خلاقش ثابت شود


نسبت به منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و ما بعد خود ضامن است


تاریخ استحقاق خواهانها مقارن فوت مورث طرفین می باشد و از آن تاریخ باید محاسبه و بالسویه از محکوم علیهم وصول و ایصال شود به استناد ماده 596 ق 0آ0 د0 م 0 حکم تصحیح و ابرام می شود


مطالبه اجرت المثل


مطالبه خسارت ناشی از قطع برق


هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا 000 به مال کسی لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد


در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید


مطالبه خسارت مادی


قانون لغو محدودیتهای مربوط به واگذاری اتومبیلهای سیاسی و کنسولی مقیم ایران قبل از گذشت 10 سال


قانون استفساریه در خصوص تاثیر ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم - بر ماده 111 قانون شرکتهای تعاونی