×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.

قانون تغییر نام استان باختران به کرمانشاه


قانون اصلاح اصلاحیه مصوب 1372 2 17 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران


قانون تنظیم خانواده و جمعیت


قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15، 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری


قانون اصلاح ماده یک قانون نحوه اصلاح کانونهای وکلا دادگستری مصوب 16 7 1370


قانون اصلاح بند (ه ) تبصره (3) قانون بودجه سال 1372 کل کشور


قانون الحاق یک تبصره به ماده 38 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354


قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی عمان


قانون اصلاح تبصره های 44 و 45 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


قانون الحاق یک ماده به قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیات علمی (آموزشی و پژوهشی ) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی


قانون تصویب مقاوله نامه های اصلاح کنوانسیون هواپیمایی بین المللی کشوری - 1323 (1944) و اجازه تسلیم اسناد آنها


قانون عضویت مدیریت های نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان در کمیته برنامه ریزی استان


قانون تغییر نصاب معاملات موضوع ماده (87) قانون محاسبات عمومی کشور


قانون اجازه ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلی بالاتر به مشمولان قانون نحوه تامین هیات علمی مورد نیاز دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور (اعم از دولتی و غیردولتی)


قانون نحوه تاثیر سوابق خدمت غیر دولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت


قانون اصلاح تبصره 1 ماده 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 4 به ماده مذکور


قانون شمول قانون پرداخت حق محرومیت از مطب به مشمولان لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی ، درمانی و بهداشتی و اصلاحیه های بعدی آن


قانون اجازه تردد فارغ التحصیلان فوق لیسانس و بالاتر و متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور بدون بررسی وضعیت خدمت وظیفه عمومی


قانون اصلاح ماده یک لایحه قانونی معافیت فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم از خدمت زیر پرچم مصوب اردیبهشت ماه 1358 شورای انقلاب اسلامی


قانون مناطق دریائی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان