×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.

قانون الحاق سه تبصره به ماده 4 قانون ایمنی راهها و راه آهن


قانون اصلاح ماده 43 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی


قانون تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزشی دیگر که در اختیار سایر دستگاهها، ارگانها، سازمانها و نهادها است و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش


قانون حقوق والدین بازنشسته و وظیفه و مستمری بگیر شهدا و جانبازان و مفقودین انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی


قانون اصلاح ماده 56 قانون نظام صنفی


قانون اصلاح بند ج تبصره 22 و جدول شماره 2 قسمت نهم قانون بودجه سال 1367 کل کشور


قانون اداره امور شرکتهای بیمه


قانون ارجاع اختلافات ناشی از قراردادهای منعقده با کمپانی ایتالیایی آگوستا به داوری


قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334


قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان بهره وری آسیایی (O P A)


قانون اصلاحیه لایحه قانونی راجع به ارزش گواهینامه فارغ التحصیلان آموزشگاههای رانندگی و مکانیکی ارتش


قانون اجازه اخذ هزینه های مربوط به صدور اجازه تاسیس و تجدید امتیاز آموزشگاههای علمی آزاد


قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور


قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها


قانون اصلاح تبصره 2 لایحه قانونی انتزاع شرکت رهگستر از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و انضمام آن به وزارت راه و ترابری مصوب 1358 8 29 شورای انقلاب


قانون پرداخت خسارت تاخیر یا جایزه تسریع در تخلیه و بارگیری به صاحبان کشتی


قانون معافیت مالیاتی درآمد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی بانکهای کشور


قانون الحاق یک تبصره به قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 1361 12 16 مجلس شورای اسلامی


قانون اصلاح ماده 1 قانون استرداد حقوق گمرکی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانجات داخلی مصوب سال 1345


قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج