×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

قانون اصلاح قانون راجع به تفویض وظایف و اختیارات وزیر صنایع و معادن سابق در جلسات شوراها، هیاتها و مجامع مختلف به وزرا صنایع ، صنایع سنگین ، معادن و فلزات


قانون حذف ردیف 503097 بودجه سال 1367 کل کشور و ایجاد ردیف 503122


قانون اخذ ورودیه از بازدیدکنندگان پارکها و موزه های تاریخ طبیعی


قانون اعلان روز 13 آبان به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی


قانون اصلاح قانون راجع به نحوه شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان انشکده پزشکی مصوب 1360 11 13


قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور و اصلاح بعضی از مواد قانون گذرنامه و قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران


قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مربوط به مقررات بین المللی جلوگیری از تصادم در دریا مصوب 1972


قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع


قانون مقررات استخدامی نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران


قانون منع خرید و فروش کوپن های کالاهای اساسی


قانون موافقتنامه حمل و نقل دوجانبه کالا از طریق جاده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان


قانون موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مسافر و کالا از طریق جاده بین جمهوری اسلامی ایران و یوگسلاوی


قانون پرداخت غرامت دستمزد معادل آخرین مزد یا حقوق روزانه به بیمه شدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مجروح شده یا می شوند


قانون تمدید مهلت تادیه بدهی کشاورزان از بابت قوانین مربوط به اصلاحات ارضی


قانون انحلال کمیسیون سازمانهای وابسته به نخست وزیری و ادغام سازمانهای مذکور در کمیسیونهای ذیربط


قانون اجازه پرداخت حقوق و مزایای ماهانه مستمری بگیران شهدا و مفقودین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به بنیاد شهید انقلاب اسلامی


قانون وظایف و اختیارات وزیر دادگستری در مواردی که اختیارات و وظایف مالی و اداری و استخدام غیر قضایی شورای عالی قضایی به وی تفویض می گردد


قانون تفسیر مواد 9 و 12 قانون اراضی شهری


قانون اصلاح قانون صندوق عمران مراتع مصوب 1349