×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.

قانون تصدی وزارتخانه های بی وزیر


قانون راجع به استمهال دولت پاکستان در رابطه با وام پانصد و هشتاد میلیون دلاری


قانون تسری مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 60 به سالهای بعد


قانون تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی


قانون راجع به حمایت از پرسنلی که در عملیات خنثی سازی مواد منفجره یا محترقه جان خود را از دست داده و یا معلول می شوند


قانون اصلاح ماده 20 قانون برق ایران مصوب سال 1346


قانون راجع به الحاق دو تبصره به عنوان تبصره 3 و 4 به ماده واحده مربوط به انحلال سازمان ملی خدمات اجتماعی مصوب 1360 12 9 مجلس شورای اسلامی


قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه های مرزی


قانون تربیت تکنیسین بهداشت و مبارزه با بیماریها


قانون اجازه تاسیس مطب


قانون راجع به نحوه مصرف اعتبارات مربوط به برنامه عمران ملل متحد و اجازه به هزینه منظور نمودن هزینه های انجام شده سال 1359 وزارت امور خارجه


قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 3 به ماده 3 قانون اصلاح خدمت خارج از مرکز پزشکان و دندانپزشکان و داروسازان مصوب مجلس شورای اسلامی


قانون راجع به تمدید قانون اخذ هزینه صدور کارت ملوانی و پروانه دریانوردی


قانون شمول قانون برقراری حقوق وظیفه و مستمری نمایندگان مجلس و عائله تحت تکفل آنان در مقابل حوادث و سوانح ناشی از مسئولیتهای خطیر نمایندگی و اصلاحیه های بعدی به اعضای شورای نگهبان


قانون اصلاح قانون دیوان محاسبات


قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری


قانون موافقتنامه بلندمدت بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان


قانون ایجاد و نگهداری صندوق بازنشستگی کادر انتظامی سازمان پلیس قضایی


قانون راجع به تعویق انداختن مهلت مقرر در بند پ تبصره 40 قانون بودجه سال 1359


قانون اصلاح فصل سوم قانون گذرنامه مصوب 10 اسفند ماه 1351