×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

قانون راجع به اجازه ورود اتومبیلهای نمایندگیهای سیاسی و کنسولی مقیم ایران و اعضای رسمی آنها


قانون اصلاح مواد 10 و 11 آیین نامه استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی


قانون راجع به شمول مقررات برقراری حقوق وظیفه و مستمری وراث و حقوق و مزایای شهدا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نسبت به جوانمردان و دلاوران که به طور قراردادی استخدام شده اند


قانون انتقال حق بیمه آن دسته از کارگران مشمول قانون کار که تحت پوشش آیین نامه استخدامی شرکت ملی فولاد ایران قرار می گیرند و تبدیل وضع خدمتی می یابند


قانون تعیین تکلیف عرصه و اعیان اراضی و ساختمانهایی که کلا یا بعضا به طور غیر قانونی تصرف و احداث شده اند


قانون راجع به اصلاح ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345


قانون راجع به الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 3 به قانون منع دریافت خسارات و جرائم و بهره مندرج در قانون تامین اجتماعی


قانون راجع به تمدید مهلت قانون الزام دولت به ارائه طرح نظام تشکیلات اداری جمهوری اسلامی ایران


قانون بیمه محصولات کشاورزی


قانون معادن مصوب 1362


قانون راجع به واگذاری اراضی به طور عوض به مالکین اراضی متصرفی سیمان ری


قانون تعیین ضوابط و شرایط وزیر اطلاعات


قانون راجع به اعطای معافیت مالیاتی کالاهایی که اجازه صدور دارند


قانون اصلاح تبصره ماده 3 قانون تاسیس وزارت صنایع سنگین


قانون راجع به انگشت نگاری


قانون رفع نقائص و تکمیل آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی


قانون اصلاح قانون سهمیه تمبرهای یادگاری و جاری موزه تمبر مصوب 1359 12 3


قانون الحاق یک تبصره به قانون راجع به ترخیص اتومبیلهای وارده به کشور توسط ساکنین جزایر خلیج فارس ، استان سیستان و بلوچستان و لارستان مصوب 1361 11 3


قانون عفو و منع تعقیب دارندگان اسلحه غیر مجاز


قانون ادامه عضویت شرکت ملی گاز ایران در اتحادیه بین المللی گاز