×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین عوارض صادرات آهن قراضه و ضایعات فلزی


تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان مازندران


تصویب‌نامه در خصوص لغو ماده (4) و تبصره الحاقی آن و تبصره ماده (6) آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو


رأی شماره375 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مطالبه حق بیمه معوقه بالحاظ میانگین حداقل و حداکثر سال محاسبه، خلاف قانون است


رأی شماره 379 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره یک ماده 15 آئین‌نامه اجرائی تخلیه و فروش خانه‌های سازمانی شرکت مخابرات مبنی بر دریافت مبلغی مازاد بر هزینه‌های جاری دستگاه اجرائی از وام‌گیرندگان به لحاظ مغایرت با قانون


رأی شماره 380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اطلاق بند7 بخشنامه شماره 19032 269 232 مورخ 23 2 1388 سازمان امور مالیاتی کشور در الزام مؤدیان به ضمیمه کردن قرارداد حسابرسی به همراه اظهارنامه خلاف شرع شناخته شد


رأی شماره 383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص فسخ قرارداد انجام کار معین با اعلام قبلی ظرف 15 روز خلاف قانون نیست


تصویب‌نامه در خصوص تعیین ساعات آغاز به کار ادارات و مشاغل مختلف در شهر تهران


رأی شماره 831 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت دوم بند یک بخشنامه شماره 14019 2700 211 مورخ11 9 1385 سازمان امور مالیاتی کشور


دستورالعمل اجرایی ماده (14) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث


تصویب‌نامه در خصوص تعیین فرودگاه بجنورد در استان خراسان شمالی به عنوان مرز مجاز هوایی


تصویب‌نامه در خصوص تعیین فرودگاه زنجان به عنوان مرز مجاز هوایی


تصویب‌نامه در خصوص تعیین میزان جرایم تخلفات مندرج در فصل هشتم قانون نظام صنفی ـ مصوب1382ـ


تصویب‌نامه در خصوص ایجاد بخش بلورد به مرکزیت روستای بلورد از ترکیب دهستانهای بلورد و چهارگنبد در تابعیت شهرستان سیرجان در استان کرمان


تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای مرادلو مرکز بخش مرادلو در شهرستان مشگین‌شهر استان اردبیل به شهر


تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای پول مرکز بخش کجور شهرستان نوشهر در استان مازندران به شهر


تصویب‌نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی (فصلی) ذرت وارداتی تا پایان سال1389


تصویب‌نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی پرتقال ردیف (08051000) تعرفه، نارنگی ردیف (08052000) تعرفه و سیب ردیف (08081000) تعرفه


اصلاح تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور درخصوص تعیین متوسط نرخ مصوب تعرفه‌های برق


اصلاح ماده (1) آیین‌نامه اجرایی ماده (22) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب1380ـ