×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.

قانون نحوه اصلاح کانونهای وکلا دادگستری جمهوری اسلامی ایران


قانون اصلاح قسمت الف تبصره (22) قانون بودجه سال 1370 کل کشور


قانون تاسیس مرکز سنجش از دور ایران


قانون آیین نامه استخدامی دیوان محاسبات کشور


قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی


قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان برای معافیت متقابل از پرداخت مالیات بر در آمد موسسات ، حاصل از فعالیتهای کشتیرانی در حمل و نقل بین المللی


قانون اجازه الحاق به پروتکل راجع به آلودگی دریائی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره


قانون خرید و تملک اماکن آموزشی استیجاری


قانون تمدید مهلت قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان تامین اجتماعی


قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365 و الحاق موادی به آن


قانون اصلاح بودجه سال 1370 کل کشور


قانون اساسنامه شرکت سهامی کشت و صنعت شهید رجایی (سهامی خاص )


قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت


قانون اجازه افزایش سرمایه جمهوری اسلامی ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه


قانون اجازه افزایش سهمیه جمهوری اسلامی ایران در شرکت مالی بین المللی


قانون اساسنامه شرکت سهامی کشت و صنعت شهید بهشتی (سهامی خاص )


اساسنامه سازمان آموزش و پرورش استثنایی


قانون تسهیلات استفاده از وام مسکن آزادگان


قانون اصلاح بند1 ماده 18 قانون گذرنامه


قانون تصویب مصوبات نوزدهمین کنگره اتحادیه پستی جهانی منعقده در هامبورگ (1984) و اجازه تسلیم اسناد مصوب آنها