×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.

قانون اصلاح بند ب تبصره (28) قانون بودجه سال 1369 کل کشور


قانون اصلاح بند 7 تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 11 11


قانون تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه نیشکر و صنایع جانبی


قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش


قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدرال اتریش


قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران


قانون اجازه پرداخت عیدی به مشمولان طرح شهید رجایی


قانون الحاق یک تبصره به ماده 106 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی


قانون استفساریه ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 4 15


قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی


قانون اجازه تاسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت


قانون تفسیر ماده واحده قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی


قانون شمول قوانینی که در مورد شهدا و خانواده معظم ایشان وضع گردیده یا می گردد به اسرا و مفقودالاثرها و خانواده ایشان


قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب


قانون تفسیر تبصره 37 قانون بودجه سال 1369 کل کشور


قانون نحوه تشکیل پیام آوران بهداشت


قانون اجازه تصویب اساسنامه سازمان عمران سیستان


قانون عضویت مجلس شورای اسلامی در اتحادیه بین المجالس


قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی


قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور