×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.

قانون تبدیل بخشهای اسدآباد، میبد، مبارکه به شهرستان و تقسیم بخش آغاجاری به بخشهای امیدیه و آغاجاری


قانون مقررات استخدامی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی


قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران


قانون اصلاح قانون بودجه سال 1369 کل کشور


قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران


قانون اصلاح جدول شماره 6 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و الحاق دو تبصره به آن


قانون معافیت بهداشتکاران دهان و دندان و بهداران (تکنیسین های بهداشت و مبارزه با بیماریها) از انجام خدمت وظیفه عمومی


قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه


تفسیر قانون واگذاری شهرک دانشگاه به شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه تهران


قانون تمدید مدت های مذکور در ماده 10 و 14 قانون بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1365 3 13


قانون ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه های سازمانی بوده و شهید، جانباز، اسیر و مفقودالاثر شده اند


قانون پرداخت عیدی به مشمولان طرح شهید رجایی


قانون اصلاح بودجه سال 1368 کل کشور


قانون انتزاع سازمان چای کشور از وزارت بازرگانی و الحاق آن به وزارت کشاورزی


قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضا رسمی هیات علمی (آموزشی و پژوهشی ) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالی


قانون اصلاح قسمتی از بند (ب ) تبصره 16 قانون بودجه سال 1368 کل کشور


قانون ایجاد تسهیلات لازم جهت صدور پروانه کسب برای جانبازان اسرای آزاد شده و خانواده محترم شهدا و مفقودین و اصلاح موادی از قانون نظام صنفی


قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری


قانون الزام تخلیه ساختمانهای وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و موسسات وابسته به دانشگاهها که در اختیار سایر وزارتخانه ها و ارگانها می باشد


قانون تشویق معلمان بازنشسته به ادامه همکاری با وزارت آموزش و پرورش