×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.

قانون معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد اعتباراتی که برای اجرای طرح انتفاعی و همچنین تاسیسات انتفاعی و تولیدی که حسب مورد به استناد مجوزهای مقرر در مواد


قانون ضرورت عدم تخلیه خوابگاههای دانشجویی


قانون نحوه معاینه پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی


قانون الحاق یک بند به تبصره 29 قانون بودجه سال 1368 کل کشور


قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی


قانون الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون صادرات و واردات کشور


قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران


قانون اصلاح بعضی از مواد آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و حذف موادی از آن


قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان ، اسرا و افراد خانواده های شهدا، جانبازان ازکارافتاده ، اسرا و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی


قانون اصلاح قانون زمین شهری مصوب 1366 6 22 مجلس شورای اسلامی


قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور


قانون اصلاح ماده 137 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی


قانون اصلاح بند ( ز ) ماده ( 4 ) اساسنامه شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک


قانون همه پرسی در جمهوری اسلامی ایران


قانون ایجاد تسهیلات برای تسریع در تامین کالاهای مورد نیاز وزارت نیرو


قانون اصلاح بند 8 و بند 9 تبصره 8 قانون بودجه سال 1368 کل کشور


قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اتحاد جماهیر سوسیالیستی در امر احداث و بهره برداری تاسیسات آبی خداآفرین و قیزقلعه سی بر روی رودخانه مرزی ارس


قانون لغو قانون انگشت نگاری عمومی مصوب 1362 2 27


قانون اصلاح قانون نظام صنفی


قانون حفاظت در برابر اشعه