×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

قانون الحاق بندهای 18 و 19 به تبصره 5 ماده واحده قانون دریافت عوارض خروج از کشور مصوب 1364


قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور


قانون تفسیر بند ب تبصره 25 قانون بودجه سال 1373 کل کشور


قانون لغو ماده 17 قانون حقوق و مزایای مستمر، پس انداز ثابت ، حق بیمه و بیمه درمانی مشمولین قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران


قانون اصلاح بندهای (الف )، (ب ) و (ج ) ماده (80) و ماده (86) قانون محاسبات عمومی کشور


قانون جلوگیری از تردد موتورسیکلت های فاقد شماره راهنمائی و رانندگی


قانون اصلاح ماده 2 قانون نحوه تامین هیات علمی مورد نیاز دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور مصوب 1365


قانون تفسیر بند 3 ماده واحده قانون الحاق یک بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداری ها


قانون اجازه تشکیل شرکت های عمرانی و خدمات فنی به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح


قانون تمدید مهلت اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان


قانون اصلاح مواد 25 و 26 قانون گذرنامه


قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه


قانون ادغام وزارتخانه های صنایع و صنایع سنگین و تشکیل وزارت صنایع


قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی نجات دریائی


قانون نظارت بر مسافرتهای خارجی کارکنان دولت


قانون استخدام دویست نفر در سازمان میراث فرهنگی کشور


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا


قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران


قانون اصلاح تبصره 3 قانون اصلاح قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیحی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب 1371 9 11


قانون اصلاح قانون معلمان ، پزشکان و پیراپزشکان وظیفه