×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی علیه آپارتاید در ورزش


قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا


قانون جایگزینی تبصره 3 الحاقی به قانون منع دریافت خسارات و جرائم بهره مندرج در قانون تامین اجتماعی مصوب 1362 03 22


اساسنامه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص )


قانون تشکیل شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران و اساسنامه آن


قانون زمین شهری


قانون بخشودگی مطالبات وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی از مستخدمین دولت در مواردی که مقررات خاصی وجود ندارد


قانون مربوط به ارجاع اختلافات ناشی از موافقتنامه وام مورخ 1353 12 4 مطابق 23 فوریه 1975 منعقده با کمیساریای انرژی اتمی فرانسه و موافقتنامه مالی 1356 4 16 مطابق 7 ژوئیه 1977 منعقده با شرکت ارودیف به داوری


قانون محاسبات عمومی کشور


قانون تشکیل دادگاههای سیار


قانون الحاق بهداشتکاران دهان و دندان دانشگاهها به بهداشتکاران وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی


قانون مقررات صادرات و واردات


قانون تصویب اساسنامه اتحادیه مخابراتی دول اسلامی و اجازه تسلیم اسناد آن


قانون اصلاح ماده واحده و تبصره 2 قانون اجازه صدور جواز حمل سلاح توسط ژاندارمری مصوب 1363 02 16 مجلس شورای اسلامی


قانون وصول مبلغ 30 ریال از خریداران هر تیر فشنگ


قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 3 به ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 7 1 شورای انقلاب


قانون اصلاح تبصره 2 ماده 14 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 1350


قانون تشخیص لزوم کارآموزی برای متقاضیان امر قضا


قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی


قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)