×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.

بیع فاسد اثری در تملک ندارد


ممکن است برای تسلیم تمام یا قسمتی ازمبیع یابرای تادیه تمام یاقسمتی ازثمن اجلی قرارداده شود


اعتراض برتصمیم اداره ثبت درخصوص افرازباید به موجب دادخواست باشدومشمول مقررات دادخواست بدوی است


مهلت واخواهی دراحکام غیابی ده روزاست


صدوراجرائیه نسبت به احکام قطعی دادگاههای حقوقی یک ودو سابق درصلاحیت دادگاه عمومی است


مادام که حکم صادره ازاعتبارقانونی نیفتاده ، قابل اجراست


شرایط توقیف اجراء حکم حقوقی


تجدیدنظرخواهی اجرای حکم حقوقی رامتوقف نمی کند


قانون مسئولیت مدنی


قانون ثبت شرکتها


قانون ثبت علائم و اختراعات


قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا و تامین هزینه های کانون وکلا دادگستری


قانون اصلاح ماده 28 قانون وکالت مصوب بهمن ماه 1315


قانون وکالت


لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری


قانون محاکم شرع


قانون راجع به قنوات


قانون شهادات و امارات


قانون اصول تشکیلات عدلیه


قانون اصلاح قانون طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری