×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.

شرعا طلاق به عهده مرد است و لذا لازم بوده حکم بر الزام زوج به مطلقه نمودن همسرش صادر گردیده که در صورت استنکاف دادگاه با قائم مقامی او اقدام نماید اجازه طلاق به زوجه مغایر با ماده مزبور است


زوجه اظهار داشته که مهریه نمی خواهد و بابذل آن طلاق خلع می خواهد لکن دادگاه توجه ننموده است


شوهرم بچه دار نمی شود چون داشتن فرزند حق طبیعی هر کسی می باشددر عسر وحرج می باشم تقاضای طلاق دارم


در حالیکه عسرو حرج زوجه قابل قبول برای دادگاه بوده مع الوصف الزام زوجه به پرداخت سی هزار تومان علاوه بر آنچه خود حاضر به بذل بوده موجه نمی باشد


دادگاه به زوجه اجازه داده است خود را مطلقه کند و این مغایر قانون است زیرا دادگاه می بایست زوج را مکلف به طلاق نماید


با توجه به شکستگی های متعدد و کبودی های متعدد در بدن زوجه و محکومیت زوج به پرداخت دیه وارش وایجاد رعب و ترس در زوجه عسرو حرج وی برای دادگاه محرز است


اضرار هم در قرآن و هم در سنت نبوی ممنوع است


با توجه به عدم ثبوت جرم زوج در دادگاه و اینکه شهادت شهودماخوذ از اظهارات خانواده زوجه بوده است نه مشاهده عینی رای دادگاه بطلاق نقض می شود


با توجه به ولایت پدر بر دختر صغیره خود و وقوع عقد صحیح داشتن دو زن و چند فرزندموجب عسر و حرج نمی شود


به استناد اینکه امکان دارد برای زوجه عسروحرج باشد اجازه طلاق به زوجه خلاف موازین شرعی وقانونی است


با توجه به قطع نخاع و عدم ضبط ادرار و ناتوانی از ناحیه کمربه پائین عسر وحرج زوجه احراز می شود


زوج حتی در مجلس داوری زوجه را مورد ایراد ضرب و کتک کاری قرار داده است


عسر وحرج زوجه با زوج خود همراه با دلیل اثباتی است


اصولا امر طلاق حادثی بوده که هر وقت سبب آن فراهم گردیده باشد هر یک می توانند از دادگاه تقاضای حکم به طلاق نمایند بنابراین این موضوع مشمول امر مختوم بهاء نمی گردد


عسری و حرجی بودن ادامه زندگی زوجه روشن است


در خصوص جهیزیه زن و هدایا و غیره طبق بند6 ماده 43موجبات انحلال نکاح از قواعد احوال شخصیه ارامنه عمل شود


زوجه مدعی است زوج دو زن دیگر دارد و یک زن دیگر را فروخته است و می خواست مرا هم در زاهدان بفروشد سند ازدواج ندارم حاضر به زندگی نیستم ، (هر دو افغانی هستند)


از مصادیق صریح عسر و حرج مصرح در ماده 1130 ق م


صدور حکم به تمکین با توجه به صدور حکم طلاق ، بلامحل است


زوج ، زوجه دوشیزه را 7 سال در خانه پدر از کارافتاده گذاشته و مشغول به عیش بازی با زن دیگر است مطابق شرائط نکاحیه عدم پرداخت نفقه به مدت شش ماه برای صدور حکم به اجبار زوج بطلاق کافی است