×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.

طبق بند3 شرائط سند نکاحیه مرض باید صعب العلاج و مخاطره آمیزبرای دیگران باشد


شرط دوم از شرائط ضمن عقد لازم که زوج به زوجه خود در صورت ثبوت سوءرفتار غیر قابل تحمل به تشخیص دادگاه وکالت بلاغزل باحق توکیل به غیر در اجرای صیغه طلاق داد است


به لحاظ اینکه در مذاکرات اصلاحی زوج ضمن قبول صلح به همسرش وکالت در توکیل غیر و بلاعزل در جهت مطلقه نمودن خودش را داشته باشد، حکم به طلاق صادر می شود


به موجب عسر وحرج و بندهای 1 و 8 و11 شرائط ضمن عقد دادگاه اجازه طلاق برای خواهان صادر کرده است


صدور رای به استناد بند ب شروط ضمن العقد مندرج در عقدنامه


با توجه به عدم رضایت زوج به اشتغال زوجه و عدم اشتراط درضمن عقد لازم اشتغال مزبور زوجه الی منافی حق زوج است


چون بین زوجین تراضی در اشتغال زوجه نشده و ادامه تحصیل پس ازاخذ دیپلم شروع به اشتغال و در حکم آن می باشد که مورد توافق نبوده اطلاق ماده 1117 بدون رضایت زوج منطبق با موازین شرعی نمی باشد


اگر جنون زوج برای دادگاه محرز شده است باید اجازه فسخ نکاح داده شود نه اجازه طلاق


چون در عقدنامه شرط نشده که بعد از اتمام تحصیلات دانشگاهی به کار مشغول باشد به استناد ماده 1117 ق 0م خوانده به ترک اشتغال درصورت عدم رضایت شوهرش محکوم می شود


به نظر دادگاه عقد نکاح متباینا بر صحت جسمانی زوجه واقع شده لکن دیوان خلاف آن اظهارنظرنموده است


به علت عدم توجه دادگاه به مادتین 1115 و 1116 ق م رای صادره نقض می گردد


عواید مورد مطالبه


متوفی دارای زن و فرزند و مادر بوده و خواهان (برادرش )ازاوارث نمی برد


عقود نه فقط متعاملین رابه اجرای چیزی که درآن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه آنها را به کلیه نتایجی که به موجب عرف وعادت یابه موجب قانون ازعقدحاصل می شودملزم می سازد


به لحاظ اینکه قرارداد بین خواهان و خوانده و چکهای مبادله شده بابت ثمن معامله و دریافت وجه چکهااز جانب خوانده اصلی عموما مقدم برتاریخ طرح دعوی واردثالث بوده است ، دعوی وارد ثالث فاقدوجه قانونی است


قولنامه بصورت تعهد ابتدائی لازم الوفا نمی باشد


اساسنامه بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی


تصویب نامه در خصوص تغییرات جداول مقررات صادرات و واردات


انتخاب مجدد دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی


عضویت معاون اول رئیس جمهور در شورای عالی اطلاع رسانی