×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر اژیه


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی 143 هکتاری موسوم به حسن‌آباد مشیر، به محدوده مصوب شهر یزد


مصوبه « الحاق یک تبصره به ماده 9 اساسنامه بنیاد ملی نخبگان»


مصوبه « تکمیل بند5 ماده5 منشور توسعه فرهنگ قرآنی»


اصلاح بند (1) تصویب‌نامه شماره 98198 ت44359هـ مورخ 4 5 1389


تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان ورامین


تصویب‌نامه در خصوص تمدید مهلت مندرج در جزء (الف) بند (10) تصویب‌نامه موضوع تعیین استانداردهای واردات برنج با هدایت و مدیریت وزارت بازرگانی و


رأی اصلاحی شماره 869 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


رأی اصلاحی شماره 1 1134 و 1133 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


رأی شماره 330 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان مبنی بر اخذ تضمین منجر به دریافت مازاد بر اصل مالیات و جریمه متعلقه


اصلاح ماده (24) آیین‌نامه اجرایی مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای


اصلاح بند (ب) ماده (9) آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره


اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند « ج» و تبصره (2) ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری


تصویب‌نامه در خصوص تعیین عوارض صادراتی سنگهای خام و کارنشده به صورت بلوک یا اسلب، کنستانتره سنگ آهن، گندله سنگ آهن


تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان کوار استان فارس


اصلاح تصویب‌نامه شماره 176464 ت45547هـ مورخ 8 8 1389


اصلاح تبصره (3) بند « ز» ماده (3) آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان


دستورالعمل تشویق اعضای هیأت مدیره شرکت‌های واگذارشده


تصویب‌نامه در خصوص الحاق آقایان سیدشمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مصطفی محمدنجار وزیر کشور، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات و محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ترکیب کارگروه کنترل بازار


نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»