×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.

قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب دهم آذرماه 1362


اصلاح آئین نامه اجرائی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی


قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده )


قانون بودجه سال 1380


قانون بودجه سال 1379


قانون بودجه سال 1376


قانون بودجه سال 1375


قانون بودجه سال 1373


قانون بودجه سال 1372


قانون بودجه سال 1371


قانون بودجه سال 1370


قانون بودجه سال 1367


قانون بودجه سال 1368


قانون بودجه سال 1365


قانون بودجه سال 1364


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در خصوص قیمت فروش داروهای دامی تولیدی کارخانه های داخلی


تصویبنامه در خصوص ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 و بند ب ماده (2) قانون امور گمرکی مصوب 1350


آئین نامه انضباطی دانشجویان دانشگاههاوموسسات آموزش عالی


تکمیل بند 2 آئین نامه (شورای تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش )


تکمیل بند(5) مصوبه تشکیل شورای تغییربنیادی نظام آموزش وپرورش و تعیین وابستگی تشکیلاتی شورای مذکور