×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.

تشکیل شورای تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش


اصلاحات آئین نامه گروه فرهنگ عمومی شورایعالی انقلاب فرهنگی


آئین نامه گروه فرهنگ عمومی شورایعالی انقلاب فرهنگی


اصلاحیه ماده (1) اساسنامه مرکز آموزش عالی علوم دریائی


اصلاح ماده (1) اساسنامه مرکز آموزش عالی علوم دریائی نیروی دریائی جمهوری اسلامی ایران


اساسنامه مرکز آموزش عالی علوم دریائی نیروی دریائی جمهوری اسلامی ایران


کلیات آئین نامه تاسیس موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی


اساسنامه مدرسه عالی تربیتی وقضائی طلاب (قم )


آئین نامه اجرائی هیئت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی


آئین نامه تشکیل هیات نظارت و بازرسی شورایعالی انقلاب فرهنگی


در مورد همکاری وزارت آموزش و پرورش با هیات گزینش دانشجو


نحوه تحقیق در مورد داوطلبان آزمون ورودی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی


اصلاح شرایط گزینش اخلاقی داوطلبان ورود به دانشگاهها


مراجع گزینش عمومی داوطلبان آزمون رشته های گروه پزشکی


تصمیمات در مورد ارسال و یامعدوم نمودن پرونده های گزینش عمومی داوطلبان آزمون سراسری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در هیات گزینش دانشجو


تکمیل تبصره (2) بند (1) قسمت الف آئین نامه گزینش اخلاقی داوطلبان ورود به دانشگاهها


همکاری دانشگاههابا هیات مرکزی گزینش دانشجو


آئین نامه گزینش اخلاقی داوطلبان ورود به دانشگاهها


تصمیمات شورایعالی در رابطه با رشته های استثنائی مذکور در تبصره یک قسمت 3 بند ب آئیننامه گزینش هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی


تعیین ضرب الاجل رسیدگی به پرونده متقاضیان استخدام در هیات علمی دانشگاهها