×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.

آئین نامه گزینش هیات علمی رسمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی


ایجاد دفتر جذب نیروهای متخصص خارج از کشور


استفاده دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی از کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی


کلیات تشکیل شورایعالی برنامه ریزی و گروههای تابعه


آئین نامه تشکیل گروه هماهنگی برنامه ریزی تربیت معلم


آئین نامه کیفیت تحقیق در شعب سازمان حج واوقاف وامورخیریه


تصویبنامه راجع به تعاریف وضوابط تقسیمات در شهرستان لار


تبصره الحاقی به ماده 2 آئین نامه تاسیس موسسات آموزش عالی وابسته به سازمانهای دولتی


آئین نامه تاسیس موسسات آموزش عالی وابسته به سازمانهای دولتی


اساسنامه مرکز نشر دانشگاهی


تعیین وضعیت مرکز نشر دانشگاهی


اصلاحات آئین نامه انضباطی دانشجویان دانشگاههاوموسسات آموزش عالی


اصلاحات آئین نامه انضباطی دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی


آئین نامه اجرائی قانون استفاده از ساعات آزاد اساتید ومدرسین دانشگاههاودرآمد کارگاههامصوب 1362 10 25 و اصلاحیه آن مصوب 1365 5 2


آئین نامه اجرائی قانون اصلاح قانون استفاده ازساعات آزاد اساتید و مدرسین دانشگاهها و درآمد کارگاهها مربوط به مرکز آموزش مدیریت دولتی


تصویبنامه راجع به پرداخت نه هزار ریال بعنوان پاداش و عیدی پایان سال 1365 کارکنان دولت


تصویبنامه راجع به الحاق تبصره 5 به ماده 67 آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری


آئین نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی


آئین نامه مربوط به حضور و غیاب کارکنان دولت


تصویبنامه راجع به استخدام در سطوح تخصصی وکارشناسی