×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.

اصلاح ماده 22 و تبصره 2 ماده 23اساسنامه شرکت سهامی شیلات ایران


تصویبنامه راجع به دریافت هزینه خدمات قرنطینه ای


آئین نامه اجرائی نحوه مصرف اعتبارات 105005 کمیته انقلاب اسلامی


اصلاح بند 13 و تبصره 2 آئین نامه سوادآموزی مشمولین قانون کار و استخدام کشوری


تصمیمات در خصوص سهمیه رزمندگان در آزمون ورودی دانشگاههاو موسسات آموزش عالی


تکمیل مصوبه شماره 2023 دش مورخ 1365 4 11شورایعالی انقلاب فرهنگی در مورد سهمیه رزمندگان در آزمون ورودی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی


اعطاء امتیاز به رزمندگان جبهه های جنگ تحمیلی


افزایش یک تبصره به ذیل بند (د) سهمیه دانشگاهها


سهمیه بندی مناطق در آزمون سراسری


قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن


قانون اصلاح تبصره ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران


قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش و الحاق یک ماده به آن


آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات سال 1365


اصلاحیه تصویبنامه 13496 مورخ 1365 2 28


آئین نامه اجرائی بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1365


تصویبنامه راجع به دستورالعمل محاسبه و پرداخت حق ماموریت روزانه کارمندان و کارکنان اعزامی دولت بخارج از کشور


آئین نامه اجرائی بند م قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات مصوب 1364 11 06


آئین نامه اجرائی قانون معافیت ازحقوق و عوارض گمرکی کالاهائی که بمنظور استفاده ،مصرف و فروش وارد جزیره کیش میشود مصوب 1358 12 18 شورای انقلاب


اصلاحیه تصویبنامه 5202 موضوع ضوابط اجرائی بودجه سال 1365


آئین نامه هماهنگی و تفکیک وظایف وزارتخانه های صنایع و جهادسازندگی