×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.

تصویبنامه ضوابط اجرائی بودجه سال 1365


قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1365


قانون واگذاری کلیه شعب سازمان تعاون مصرف شهر و روستا واقع در شهرستانها به وزارت بازرگانی


قانون اصلاح تاریخ اتمام طرح کارخانه فولادسازی مبارکه درقانون ایجاد تسهیلات در مقررات مالی اجرای طرح مزبور مصوب 1361 10 28 مجلس شورای اسلامی


آئین نامه اجرائی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر که بعد ازانقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است


قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند


قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن


اصلاحیه تصویبنامه 96958-16 11 1365


تصویبنامه راجع به تسهیلات جهت مسافرت اتباع دولت جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور


آئین نامه اجرائی قانون مطبوعات مصوب اسفندماه 1364


قانون فروش خدمات کامپیوتری ، فنی و انتشاراتی و برگزاری دوره های تخصصی


قانون اصلاح قانون بودجه سال 1365 کل کشور


قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی


قانون بودجه سال 1366


تصویبنامه راجع به حذف عبارت


تصویبنامه راجع به تعاریف و ضوابط تقسیمات شهرستان بوشهر


قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی


قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر


قانون اجازه پرداخت حق الزحمه به بیماران روانی که درکارگاههای حرفه ای و یا در رشته های خدماتی بکار گمارده میشوند و فروش محصولات کارگاههای مذکور


قانون تعیین وضعیت قضائی کسانی که سه سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال به کارقضائی داشته اند