×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به هزینه کردن مبلغی از اعتبار ردیف 129002


تصویبنامه راجع به تعاریف و ضوابط تقسیمات شهرستان داراب


تصویبنامه راجع به تعاریف وضوابط تقسیمات شهرستان تایباد


تصویبنامه راجع به تعاریف وضوابط تقسیمات شهرستان سربند


نظر شورای نگهیان در مورد مطالبه بهره و خسارات دیرکرد


نظر شورای نگهبان در مورد اصل 139 قانون اساسی برای ارجاع به داوری


تصویبنامه راجع به الحاق یک تبصره به ماده 16 آئین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات 000


قانون اصلاح بند ب و تبصره 3 ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه 1354


تصویبنامه راجع به تشکیل شورایعالی عشایر ایران


اساسنامه سازمان مرکزی تعاونیهای معدنی


قانون پرداخت بدهی دیوان محاسبات کشور به مجلس شورای اسلامی


قانون نحوه مشارکت مردم درامرآموزش و پرورش واصلاح لایحه قانونی مصوب 1358 12 2 شورای انقلاب اسلامی ایران


اصلاحیه آئین نامه تبصره 28 قانون بودجه سال 1365


تصویبنامه راجع به اجرای بعضی از موارد بیانیه الجزایر


آئین نامه اجرائی تبصره 2 ماده 10 قانون مقررات صادرات و واردات سال 1365 کل کشور


تصویبنامه راجع به تعیین رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل شرکت ملی فولاد ایران


تصویبنامه راجع به تاییدایجاد شرکت توسعه وسرمایه گذاری غرب کشور


قانون تغییر وضعیت استخدامی کارگران معادن ذغال سنگ مشمول قانون کار به آئین نامه شرکت ملی فولاد و انتقال حق بیمه آنان


تصویبنامه راجع به انتصاب مدیر عامل ورئیس هیئت مدیره سازمان مسکن


اصلاحیه تصویبنامه راجع به سود بازرگانی اجزاء و قطعات منفصله