×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به الحاق ردیف 13 به انتهای جدول پیوست اصلاحی، راجع به صادرات و واردات کالا در بازارچه های مرزی


تصویبنامه در خصوص ماده 24 قانون گذرنامه


اصلاحیه اساسنامه مؤسسه جهاد توسعه


اصلاحیه تصویب نامه شماره 65179 ت 19172 1 هـ مورخ 1377 10 12


تصمیم نماینده ویژه رییس جمهور در توزیع و اختصاص معادل ریالی حاصل از فروش وجوه ارزی مازاد سال 1379


اصلاحیه اساسنامه موسسه جهاد نصر


تصویبنامه در خصوص عضویت وزیر جهاد کشاورزی در شورای پول و اعتبار


تصویبنامه در خصوص الحاق یک تبصره به ماده (18) آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات


آئین نامه اجرائی بند (ب) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اصلاحیه تصویب نامه شماره 25956 ت 21691 هـ مورخ 1379 06 20


اصلاحیه تصویب نامه ، موضوع احداث ، بهره برداری و نگهداری آزاد راه ساوه – سلفچکان


تصویب نامه راجع به افزایش فوق العاده شغل معلمان دوره ابتدایی


اصلاحیه اساسنامه موسسه جهاد استقلال


تعیین مدیر عامل هما


تصویبنامه در خصوص تعیین مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران


ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1379


تصویب نامه راجع به حق حضور در جلسه اعضای هیأتهای اعضای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف


تصویب نامه در خصوص معافیت مالیاتی شرکتهای سهامی مخابرات استانها و شرکت دولتی پست بانک


تصویبنامه راجع به تغییرات و اصلاحات تقسیماتی دراستان قم


اصلاحیه آئین نامه تشکیلات حرفهای کاردانهای فنی