×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.

تصویبنامه در خصوص ماده (4) قانون مقرارت صادرات و واردات مصوب 1372 – و بند (ب) ماده (2) قانون امور گمرکی مصوب 1350


آئین نامه اجرائی انتشار دویست میلیارد ریال اوراق مشارکت موضوع بند (ج) تبصره (48)قانون بودجه سال 1379 کل کشور


قانون اصلاح آئین نامه پرداخت فوق العاده مخصوص قضائی مصوب 1351


آئین نامه اجرائی موضوع بند (م ) قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند در خصوص اعتبارات جهادسازندگی


پیرو آئین نامه جلوگیری از آلودگی آب


تصویبنامه راجع به تعیین تعدادزائرین و میزان ارز بیت الله الحرام


آئین نامه ستاد مرکزی امداد و درمان جنگ


آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه


قانون انتزاع سازمان خدمات هلیکوپتری از وزارت دفاع و الحاق آن به وزارت نفت


قانون الغاء تبصره 3 ماده 11 قانون تشکیل وزارت بهداری ( بهزیستی )


قانون اصلاح ماده 89آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی


تصویبنامه راجع به افزودن عبارت به تصویبنامه 64000-20ر7ر1364


تصویبنامه راجع به تعاریف وضوابط تقسیمات درشهرستان چاه بهار


تصویبنامه راجع به تعاریف و ضوابط تقسیمات در قسمتی از شهرستان طبس


آئین نامه بهره برداری از معادن


تصویبنامه راجع به اجرای تصویبنامه های موضوع اعطاء سکه بهار آزادی در سالهای 1362 و 1363


آئین نامه اجرائی نحوه مصرف اعتبار ردیف 114007 (سازمان تبلیغات اسلامی - دفتر تبلیغات قم - کمک )


تصویبنامه راجع به تعطیل روز 1365 06 22


تصویبنامه راجع به اختصاص مبلغی جهت سازندگان ماشین آلات کشاورزی


تصویبنامه راجع به موافقت تاسیس سازمان شهرداریهای کشور