×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهرستان آشتیان


مصوبه شورای عالی شهر سازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ناحیه ساوه


اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند (ز) تبصره (44) قانون بودجه سال 1379 کل کشور


تصویبنامه درخصوص تمدید آئین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه ، مساجد ، حسینیه ها، تکایا ، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار


تصویبنامه در خصوص اصول 134 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز - مصوب 1374


تصویبنامه راجع به افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص توسعه نیشکر و صنایع جانبی


آئین نامه اجرائی ماده (170) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی بندهای (ب) (ج) ماده (102) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اصلاحیه آئین نامه اجرائی قانون جبران خسارات و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی


قانون اصلاح ماده (13) قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی


قانون اصلاح قانون بودجه سال 1379 کل کشور


قانون نظام مهندسی معدن


آئین نامه اجرائی بند (ط) تبصره (9) قانون بودجه سال 1379 کل کشور


تصویب نامه راجع به تبدیل روستای گهواره به شهر


اصلاحیه آئین نامه اجرائی تبصره (3) قانون بودجه سال 1379 کل کشور


اصلاحیه تصویب نامه تغییرات و اصلاحات تقسیماتی در استان گلستان


آئین نامه اجرائی جزء (1) بند (ی) تبصره 5 قانون بودجه سال 1379 کل کشور


قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی


اساسنامه مؤسسه جهاد توسعه


اصلاحیه آئین نامه اجرائی بندهای (ب) و (ج) ماده (102) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران