×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.

تصویب اصلاحات دراین آئین نامه اجرائی تبصره 4قانون بودجه سال 1363


قانون اعاده بخدمت کارکنان بازخریدشده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران


قانون تشکیلات واختیارات سازمان حج واوقاف وامورخیریه


تصویبنامه راجع به پیمانکاران خارجی طرف قرارداد با وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی


قانون تشخیص لزوم اعزام مجروحین انقلاب اسلامی وتداوم آن به خارج ازکشور


سئوال در مورد قانون فروش موتورسیکلتها و موبیلت ها


قانون اصلاح تبصره 2ماده 10قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب اردیبهشت ماه 1350


اصلاحاتی درآئین نامه اجرائی تبصره 4قانون بودجه سال 1363


آئین نامه اجرائی بند(ج )تبصره 8قانون بودجه سال 1363کل کشور


آئین نامه اجرائی بند(ی )تبصره 54سال 1363جهادسازندگی


قانون راجع به تغییرنام و اصلاح تبصره ماده 8 قانون تاسیس شرکت هواپیمائی ملی ایران و مقررات بهره برداری هوائی کشور مصوب تیر ماه 1345


اصلاحیه تاریخ قانون راجع به اصلاح ماده 16 قانون گذرنامه


قانون اجازه پرداخت حق محرومیت ازمطب به دامپزشکان وزارت کشاورزی


اصلاح مقدمه تصویبنامه شماره 83380


آئین نامه نظارت برمعادن موضوع ماده 34 قانون معادن مصوب1362 3 1


تصویبنامه درباره تمدیدمهلت رسیدگی به مدارک ارسالی ازطرف دارندگان واحدهای تولیدی وصنعتی


اصلاح آئین نامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی


نظر شورای نگهبان در مورد تشخیص مغایرت تصویبنامه ها وآئیننامه ها با قانون


قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تامین درمان معلولین وافراد خانواده انهاوهمچنین افرادخانواده شهدای انقلاب اسلامی ایران مصوب 1358 12 25


قانون تطبیق حقوق شاغلین درآزمایشهای موسسه واکسن وسرم سازی رازی باکارکنان مشمول بندت تبصره 7قانون بودجه سال 1362