×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

نظر شورای نگهبان در مورد قانون حفظ آثار ملی


نظر شورای نگهبان راجع به موادی از قانون آئین دادرسی مدنی در مرور زمان


نظر شورای نگهبان در مورد مواردی از قانون آئین دادرسی مدنی و قانون مالک و مستاجر و قانون ازدواج و حمایت خانواده


قانون الحاق موادی به آئین نامه داخلی راجع به تقاضای رای اعتماد و نحوه برگزاری آن


آئین نامه اجرائی نحوه صدورپروانه مصرف معقول موضوع ماده 18قانون توزیع عادلانه آب


آئین نامه اجرائی نحوه تشخیص نیاز مددجویان و چگونگی مصرف اعتبار برنامه توانبخشی


آئین نامه نحوه فروش خانه های ارزان قیمت


آئین نامه تشکیل هیئت های سه نفری و وظائف واختیارات آنها(موضوع مادتین 19 و20 قانون توزیع عادلانه آب )


تصویب نامه درموردتعرفه چاپ آگهی های دولتی


آئین نامه حفاظت فنی وبهداشت درکارهای کشاورزی مربوط به مصرف سموم دفع آفات نباتی


مقررات صادرات و واردات سال 1363


آئین نامه اجرائی نحوه فروش خانه های سازمانی موضوع تبصره 38 قانون بودجه سال 1363


اصلاحیه آئین نامه اجرائی تبصره 82 قانون بودجه سال 1362


قانون اصلاح قانون انتخابات مصوب 1362 12 09 مجلس شورای اسلامی


اساسنامه شرکت شهرکهای صنعتی ایران


اساسنامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی


اصلاحیه آئین نامه تبصره 3 قانون بودجه سال 1363کل کشور


اساسنامه سازمان انتقال خون ایران


قانون تعیین تکلیف کتب مصادره ای


قانون تاسیس وزارت معادن وفلزات