×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

وجه التزام موضوع دعوی از شروط ابتدایی بوده و لازم الوفا نیست


اصلاح آئین نامه داخلی هیات دولت


اصلاحیه فهرست پیوست تصویب نامه شماره 29673 ت 22863ک مورخ 1379 07 10


اصلاح تصویب نامه راجع به میزان پیش پرداخت نقدی برای گشایش اعتبارات اسنادی (C0L)در بانکهای ایرانی


تصویبنامه در خصوص الحاق تبصره (3)به ماده 103 آئین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی


آئین نامه اجرائی انتشار پانصدمیلیارد ریال اوراق مشارکت موضوع اوراق مشارکت بند(ب ) تبصره (40) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران راجع به طرح جامع شهرستان مشکین شهر


قانون الحاق یک ماده به قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت


قانون اصلاح ماده (3) قانون اعزام دانشجو به خارج ازکشورمصوب 1364


قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت ، خرید و فروش ، نگهداری ، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب


قانون الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب 1366


قانون الحاق یک تبصره به ماده (1) واصلاح ماده (3) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و خوردنی وآشامیدنی


قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض


تصویبنامه در خصوص افزایش مستمری های بازنشستگی


تصمیم نماینده ویژه رئیس جمهور در مورد توزیع چهار صد و شصت و چهار میلیارد ریال برای جبران خسارت ناشی از خشکسالی


تصویب نامه راجع به تسهیلات تکلیفی موضوع بند(ج ) تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


تصویب نامه در خصوص مستثنی نمودن سازمان ملی جوانان از شمول ماده (10) آئین نامه اجرایی ردیف (1) بند(الف ) تبصره (4) قانون بودجه سال 1379 کل کشور


اصلاحیه تصویب نامه شماره 30016 ت 23214ه مورخ 1379 07 12


اصلاحیه آئین نامه اجرائی قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران وکسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلوم یا فوت می شوند


اصلاحیه مقررات اداری واستخدامی بنیاد شهید انقلاب اسلامی