×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.

آئین نامه تعیین میزان حق الزحمه متصدیان ایستگاههای اقلیم شناسی وبارانسنجی سازمان هواشناسی کشور


تصویبنامه درخصوص فوق العاده جذب پزشکان شاغل درسازمان پزشکی قانونی کشور


تصویبنامه راجع به مقررات تحصیلی دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور


آئین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری


آئین نامه پیشگیری ازاعتیاد،درمان معتادان به موادمخدر حمایت ازافراددرمعرض خطراعتیاد


اصلاحیه بند(ب )ماده 12آیین نامه تعیین تعرفه خدمات حقوق کنسولی


اصلاحیه تبصره بند(2)ماده (38)آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات وواردات


آئین نامه اجرائی بند(ک ) تبصره (2) قانون بودجه سال 1378کل کشور


آئین نامه تعیین تعرفه ارایه خدمات علمی ،فنی وکارشناسی سازمان میراث فرهنگی کشور


اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات وواردات


آئین نامه اجرائی تبصره (30) قانون بودجه سال 1378کل کشور


مصوبه شورای عالی اداری در مورد موافقت با کلیات طرح ادغام شرکت تولیدفیبرنوری وبرق خورشیدی در شرکت کابلهای مخابراتی شهیدقندی


تصویبنامه راجع به تبدیل روستای چلگرد به شهر


قانون جبران وپیشگیری عوارض ناشی ازخشکسالی


اصلاح تصویبنامه راجع به مقررات مربوط به اخذ تضمین انجام تعهدات


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهوردرستادپشتیبانی برنامه تنظیم بازارراجع به تعیین بهای فروش پودرهای شوینده


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهوردرستادپشتیبانی برنامه تنظیم بازارراجع به کاغذ


مصوبه شورای عالی اداری به منظوراصلاح ساختاروایجادهماهنگی درفعالیت دستگاههای اجرائی وارتقاءکارآیی


آئین نامه اجرائی قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی ،عناوین و اصطلاحات بیگانه


تصویبنامه راجع به انتزاع دهستان حتکن ازبخش کوهساران والحاق آن به شهرستان زرند