×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.

آئین نامه اجرائی تبصره (43) قانون بودجه سال 1379 کل کشور


تصویبنامه راجع به ورود موقت اجزاء و قطعات منفصله و تجهیزات تریلر و خودروهای کشنده


آئین نامه اجرائی قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای تابعه یا وابسته به آنها


ابطال ماده 6 دستورالعمل تشکیل تعاونیها و تبصره های آن درمورد تشکیل تعاونی های استان ومرکزی


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که استفاده از حقوق مالکانه اشخاص را در اجرای قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 مقید و محدود به 150متر مربع کرده است خلاف قانون است


مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران در خصوص طرح جامع شهرستان پارس آباد


قانون تشکیل بنیاد فرهنگی و هنری رودکی


آئین نامه اجرائی قانون حفاظت وبهره برداری ازمنابع آبزی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه درخصوص درآمدارزی کارگران ایرانی شاغل درخارج ازکشور


تصویبنامه راجع به ماموریت مستخدمان رسمی وزارت آموزش وپرورش به انجمن اسلامی معلمان


تصویبنامه راجع به میزان فوق العاده کار با اشعه


تصویبنامه درخصوص امضای موقت موافقتنامه بین گمرک جمهوری اسلامی ایران ودولت ازبکستان


تصمیم ستاداقتصادی دولت راجع به افتتاح اعتباراسنادی توسط بانکهای بین المللی موردقبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،توسط صادرکنندگان کالا


تصمیم ستاداقتصادی دولت درخصوص واگذاری امتیازواردات درمقابل صادرات به کشورهای مشترک المنافع


تصمیم ستاد اقتصادی دولت راجع به واردات 29قلم کالا


تصویبنامه راجع به امضای موقت موافقتنامه حمل ونقل هوائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن


آئین نامه اجرائی بند (ه) تبصره 10 قانون بودجه سال 1378کل کشور


آئین نامه اجرائی تعیین وظایف واختیارات استانداران وفرمانداران وچگونگی عزل ونصب آنان


ارتقاءسطح پاسخگویی وزارت خانه هاوسازمانهای دولتی به شکایات ارباب رجوع وتقویت نظارت داخلی دولت وایجادهماهنگی درامرنظارت


تصویبنامه راجع به بازپرداخت سهام بخش خصوصی درشرکت ملی انبارهای عمومی وخدمات گمرکی ایران