×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص الحاق وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامیبه ترکیب اعضای کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری هیئت دولت


تصویب‌نامه در خصوص تعیین ساعات آغاز به کار ادارات و مشاغل مختلف در شهر تهران


نظریات رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر کوهبنان


ماده واحده « تغییرات اعمال شده در تقویم رسمی کشور برای سال 1390 هجری شمسی»


ماده واحده « اصلاح و تکمیل آیین‌نامه نحوه نامگذاری روزها و مناسبت‌های خاص»


رأی شماره198 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ارتقاء نیروهای متخصص به سطوح کارشناسی ارشد، خبره و عالی منوط به تشخیص و اعلام‌نظر در میزان امتیازات توسط هیأت ممیزه می‌باشد


رأی شماره 207 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اقدامات تملکی در اجرای ماده9 قانون زمین شهری مصوب 22 6 1366 و تبصره6 ذیل آن در شهر آباده فاقد وجاهت قانونی است


رأی شماره208 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 16 آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلفن همراه درخصوص اعطاء مجوز به شرکت ارتباطات سیار در قطع کلیه خطوط ارتباطی مشترکی که بدهی یک خط تلفن وی بیش از میزان ودیعه آن باشد


اصلاح تصویب‌نامه درخصوص سنوات بازنشستگی خبرنگاران با اشتغال بیست سال متوالی یا بیست و پنج سال متناوب


تصویب‌نامه در خصوص الحاق وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به ترکیب ستاد عالی پشتیبانی از اردوهای هجرت


قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 و الحاق دو تبصره به آن


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ویژه گردشگری شهر سرعین


مصوبه شورای‌عالی‌شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر کرمانشاه


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص افزایش جمعیت شهرک سلمان فارسی


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نصرآباد


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نیک‌آباد


تصویب‌نامه در خصوص جدول ضرایب حق بیمه واحدهای مسکونی


نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»


اصلاحیه بند3 مصوبه « اصلاح و تکمیل بندهای 10 و 11 و الحاق یک بند جدید به مصوبه سیاست‌ها و راهبرد ارتقاء و توسعه فناوری نانو» مصوب 24 1 1389