×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به نرخهای عوارض آزاد راههای تهران -کرج ،کرج - قزوین و تهران -قم


اصلاحیه آئین نامه اجرائی قانون برقراری حقوق وظیفه یامستمری بازماندگان آن دسته ازمهاجران ومسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده وبه علت برخوردباموادمنفجره معلول یافوت می شوند


اصلاحیه آئین نامه نحوه اعطای اعتبارات به طرحهای صادرات خدمات فنی ومهندسی


آئین نامه نحوه تعیین وتشخیص معادن بزرگ وکوچک


مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران درموردطرح جامع شهرستان کرمانشاه


رای صادره درششصدوپنجاه وهشتمین جلسه شورای عالی آموزش وپرورش مورخ 1379 10 22 نحوه ادامه تحصیل طلاب غیرایرانی مرکزجهانی علوم اسلامی


مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران راجع به طرح جامع شهرستان اندیمشک


قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یابیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است


تصویبنامه درخصوص ورودبه کشوروخروج ازآن ازطریق مرزمهران


آئین نامه اجرائی تبصره 19 قانون بودجه سال 2535 کل کشور


اجازه استفاده سنواتی مبلغ 8 28 میلیارد ین وام دولت ژاپن به منظور ادامه عملیات اجرایی طرح تولید مواد اولفین آروماتیک


اجازه اعتبار سال 2536 پروژه های ساختمانی طرح 30203202 تجهیز و تکمیل کتابخانه های عمومی


قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون شهرداری و الحاق 6 ماده به آن


قانون تبدیل قبوض اقساطی خرده مالکان مشمول شق تقسیم قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر، به اوراق قرضه


طرز مصرف درآمد حاصل از اجرای قانون وصول مالیات از اتومبیلهای سواری برای بهبود امر عبور و مرور در تهران


قانون موافقتنامه روابط سینمایی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه


قانون الحاق ایران به کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های حیوانات و گیاهان وحشی که در معرض نابودی قرار دارند


قانون صدور چک


قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی


قانون تشکیل انستیتوی علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران