×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.

آئین نامه اجرائی تشکیلات انتخابات داخلی وامورمالی شورای اسلامی بخش


آئین نامه اجرائی تشکیلات ، انتخابات داخلی ، امورمالی و وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهرک


آئین نامه اجرائی تشکیلات انتخابات داخلی وامورمالی شوراهای اسلامی شهرها


ضوابط اجرائی بودجه جاری سال 1379کل کشور


آئین نامه اجرائی بند ق تبصره 29 قانون بودجه سال 1379کل کشور


آئین نامه اجرائی تبصره 41 قانون بودجه سال 1379کل کشور


تصویب نامه راجع به ساعت شروع کاربانکها


مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران درخصوص طرح جامع شهرستان سمیرم


مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران راجع به طرح جامع شهر جدید رامشار


مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران درموردطرح جامع شهرسمیرم


مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران درخصوص طرح جامع شهرستان دزفول


اصلاحیه آئین نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت و تعطیلی موسسات راه وترابری


تصویب نامه راجع به الحاق تبصره 3به ماده 55آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی -مصوب 1378 -


تصویبنامه درخصوص انتصاب استاندارلرستان


آئین نامه معاملات سازمان انرژی اتمی ایران


تصویبنامه راجع به فوق العاده جذب وشغل کارکنان سازمانهای وابسته به قوه قضاییه ووزارت دادگستری


تصویب نامه راجع به بند(ب )ماده (85)قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379


اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون تحویل خودروبه جانبازان انقلاب اسلامی وجنگ تحمیلی


آئین نامه اجرائی تبصره (49) قانون بودجه سال 1379کل کشور


تصویبنامه درخصوص فوق العاده جذب مستخدمان دستگاههای مشمول ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت