×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.

آئین نامه اجرائی بند(ک )تبصره (17) قانون بودجه سال 1378کل کشور


مصوبه ستادبرنامه ریزی تحول اداری راجع به ترکیب اعضاءووظایف کمیته تخصصی اصلاح سیستمهاوروشهای دستگاههای اجرایی


تقاضای ابطال دستور العمل دریافت عوارض توسط اتحادیه خشکبار


قانون اصلاح قانون تحویل خودروبه جانبازان انقلاب اسلامی وجنگ تحمیلی مصوب 1376 6 23 مجلس شورای اسلامی


اصلاح آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون تحویل خودرو به جانبازان انقلاب اسلامی وجنگ تحمیلی


اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند (ب ) تبصره (32) قانون بودجه سال 1379کل کشور


اصلاحیه تصویب نامه مقررات تاسیس وفعالیت موسسات بیمه بیمه مرکزی ایران -شورای عالی مناطق آزادتجاری -صنعتی جمهوری اسلامی ایران


اصلاحیه آیین نامه اجرایی تبصره (49)قانون بودجه سال 1379کل کشور


تصویب نامه درخصوص بند(ب )ماده (85)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1379


آئین نامه اجرائی ماده (196) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی ماده (158) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران


قانون اصلاح تبصره بند الف ماده (1)قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن درمواردمعین


اصلاحیه آیین نامه اجرایی جزء(2)بند(الف )وبندهای (ب )،(ج )و(ه ) تبصره (4)قانون بودجه سال 1379کل کشور


قانون موافقتنامه تشویق وحمایت متقابل ازسرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری آفریقای جنوبی


قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (2)به ماده (3)قانون تامین اجتماعی


قانون اصلاح تبصره (2)ماده (1)وبند(ج )ماده (5)قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور


آئین نامه اجرائی بند (الف )ماده (139) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اصلاحیه آیین نامه اجرایی ناده (61)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اصلاح آیین نامه اجرایی قانون تسری امتیازهای اعطاشده به ایثارگران مشمول قانون استخدام کشوری ، به کارمندان ایثارگروزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته ، همچنین کارمندان ایثارگرتابع قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی


مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران درخصوص طرح جامع شهر نورآباد