×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.

اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1377


اصلاحیه آیین نامه مقررات استخدامی ونحوه پرداخت حقوق ومزایای همکاران قراردادی وزارت جهادسازندگی


اصلاحیه آئین نامه نحوه انجام پژوهشها و تحقیقات علمی در مناطق دریائی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان


سیاستهای مقابله با تهاجم فرهنگی


انتخاب مجدد رییس جهاد دانشگاهی


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر اردکان (سپیدان)


مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران درخصوص طرح توسعه وعمران (جامع )شهرستان فیروزآباد


مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران درخصوص طرح توسعه مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران درخصوص طرح توسعه


مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران درمورد مرحله اول طرح جامع باغات قصرالدشت


مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران راجع به مرحله اول طرح توسعه وعمران ویژه حاشیه اترک


مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران درموردطرح جامع شهر سوریان


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نور آباد ممسنی


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح توسعه و عمران (جامع)شهرستان نیریز


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع )شهرستان ممسنی


اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده (13)قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان بنیادمستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی


اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و نیروهای مسلح


اصلاحیه آیین نامه اجرایی تبصره (3)قانون بودجه سال 1378 کل کشور


آئین نامه اجرائی ماده (108) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی ماده (151)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اصلاحیه اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران