×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.

قانون اصلاح بند الف ماده 9 قانون تامین کادر پزشکی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون الحاق یک تبصره به ماده 20 قانون ثبت اسناد و املاک


اساسنامه شرکت سهامی آب و برق منطقه ای کرمان


اساسنامه شرکت سهامی آب و برق استان سیستان و بلوچستان


قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دادرسی و کیفر ارتش


آئین نامه مالی سازمان انرژی اتمی ایران


تکمیل ماده 4کلیات آئین نامه تاسیس موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی


تکمیل آئین نامه تشکل های اسلامی دانشگاهیان


اصلاحیه ماده (13)آئین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی وکدپستی برای کلیه اتباع ایرانی


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازارراجع به قیمت موتورتراکتورپرکینز


تصویب نامه درخصوص تعیین مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری ایران


اصلاح اساسنامه جهاد دانشگاهی


مناسبت های تقویم سال 1380هجری - شمسی


تائید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی -درمانی بندرعباس


تصمیم نمایندگان ویژه زییس جمهوردرستادپشتیبانی برنامه تنظیم بازارراجع به قیمت فروش هردستگاه کمباین سهند


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهوردرستادپشتیبانی برنامه وتنظیم بازاردرخصوص قیمت فروش هردستگاه کمباین 955 با موتور پرکینز


تصویبنامه راجع به پاداش پایان خدمتکارکنان بازنشسته درسال 78


نظربه اینکه درج ماده 229آیین نامه قانون ومقرات اجرایی سازمان زندان ها پیشنهادی بوده وبه تصویب ریاست محترم وقت قوه قضائیه نرسیده است حذف و اصلاح میشود


اصلاح ماده (62)آئین نامه استخدامی مرکزسنجش ازدورایران سازمان


قانون الحاق چندماده به قانون نظارت شورا ی نگهبان برانتخابات شورای اسلامی مصوب 1365 5 9 والحاق یک تبصره به ماده (20)قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 9 7