×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به اصلاحات وتشکبلات تقسیمات دراستان گیلان


اصلاحیه آیین نامه فوق العاده های بدی آب وهوامحرومیت ارتسهیلات زندگی ومحل خدمت موضوع بندهای ب پ وت ماده (39) قانون استخدام کشوری


اصلاح آیین نامه اجرایی قانون صنعت توسعه ایرانگردی وجهانگردی


اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره ماده (3)قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی ووظیفه


تصویبنامه راجع به تغییرنام بخش گرکن شمالی


تصویبنامه راجع به تغییرنام روستای بدل


تصویبنامه درخصوص تغییرنام بخش ذالیان


تصویبنامه راجع به تغییرنام شهرمهاجرشهر


تصویبنامه درخصوص تغییرنام شهروروستاهادراستان بوشهر


دستورالعمل اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت درشهرداری تهران


تصویبنامه درخصوص ساماندهی وبرنامه ریزی حمل ونقل اتوبوسرانی درون شهری وبرون شهری


قانون الحاق یک تبصره به ماده (203)قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366واصلاحات بعدی آن


اصلاح تصویبنامه فوق العاده جذب مدیران


اصلاحیه تصویب نامه شماره 15345 ت 16440 ه - مورخ 1375 1 21


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهوردرستادپشتیبانی برنامه تنظیم بازار راجع به جوجه اجداد


تصویبنامه راجع به تعیین مشاغل سخت وزیان آوردرواحدهای توانبخشی بازپروری سازمان بهزیستی کشور


تصویبنامه درخصوص تعیین فوق العاده جذب کارکنان مشاغل تخصصی وزارت کشور


آئین نامه اجرائی ماده (12) قانون تسهیلات استخدامی واجتماعی جانبازان


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهوردرستادپشتیبانی برنامه تنظیم بازارراجع به قیمت فروش روغن موتور


اصلاح مقررات منع تغییر وسایل نقلیه باربری قبل از اخذ مجوز لازم