×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.

اصلاح آیین نامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه وبیمه مرکزی ایران


اصلاح تصویبنامه شماره 27644 ت 19564ه مورخ 1377 10 02


تصویبنامه راجع به مستثنی شدن سازمان بهزیستی کشورازشمول بند(9) ضوابط اجرایی بودجه سال 1378کل کشور


تصویبنامه راجع به تبدیل روستای آیسک به شهر


آئین نامه اجرائی بند (و) تبصره (34) قانون بودجه سال 1378کل کشور


اصلاح آیین نامه موضوع تبصره (12) قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی ،سودبازرگانی ومالیات انواع خودرووماشین آلات حقوق گمرکی ،سودبازرگانی ومالیات انواع خودرووماشین آلات راهسازی وارداتی وساخت داخل وقطعات آنها


تصویبنامه راجع به تنفیذآیین نامه مالی ومعاملاتی مربوط به اعتبارات جاری بنیادشهیدانقلاب اسلامی


آئین نامه شرایط متقاضیان اجاره واحدهای استیجاری


آئین نامه اجرائی تبصره (3) ماده (2) قانون اصلاح مواد (147) و (148) اصلاحی قانون ثبت اسنادواملاک کشور


آئین نامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر ، بخش و شهرک


اصلاح تصویبنامه شماره 26385 ت 15405ه مورخ 1378 6 13


تصویبنامه راجع به تبدیل روستای لیکک به شهر


اصلاحیه اساسنامه شرکت پالایش وپژوهش خون


تصویبنامه راجع به تبدیل روستای گوراب زرمیخ به شهر وزارت کشور


اصلاحیه آیین نامه اجرایی ردیف 1بندج تبصره 25قانون 5ساله دوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اصلاح اساسنامه شرکت عمران وبهسازی شهری


تصویبنامه راجع به تبدیل روستای ریوش به شهر


فهرست آفات وبیماریهای عمومی وقرنطینه داخلی وهمگانی درسال 1378 به شرح زیرتعیین می شود


تصویبنامه راجع به افزایش فوق العاده شغل وفوق العاده جذب کارکنان وزارت آموزش وپرورش


تصمیم ستاداقتصادی دولت درخصوص ضوابط ونحوه فعالیت بازارچه های مرزی