×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.

قانون پروتکل اصلاحی عهدنامه ازمیر


قانون اصلاح و حذف موادی از قانون تشکیل دادگاه های حقوقی 1 و 2 مصوب سال 1364 و لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب


قانون اختیارات و وظایف رییس قوه قضاییه


قانون حذف تبصره 2 ماده 149 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و الحاق 4 تبصره به آن


قانون صندوق رفاه دانشجویان


قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیات علمی که جهت تکمیل تحصیلات عالی یا استفاده از فرصتهای مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می گردند از پرداخت حق الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی


قانون معافیت پرسنل و خدمه ارگانها و سازمانهای دریائی از پرداخت عوارض موضوع ماده 7 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین


قانون معافیت ابنیه و اماکنی که در زمره آثار ملی ثبت گردیده اند از پرداخت عوارض شهرداری


قانون اصلاح ماده شانزده قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1362 12 9 و حذف تبصره های آن


قانون اصلاح ماده 1 قانون برقراری حقوق وظیفه و مستمری نمایندگان مجلس شورای اسلامی و عائله تحت تکفل آنان در مقابل حوادث و سوانح ناشی از مسئولیتهای خطیر نمایندگی


قانون اصلاح قانون اعتبار اسناد عادی و وام های پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی عشایری و صیادی به اعضا مصوب 1365 1 17


قانون اصلاح قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی


قانون اصلاح بند 2 و تبصره 2 ماده 5 قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی و ارتقای سطح دانش پزشکی آنها


قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست


قانون تصویب موافقتنامه نظام ترجیحات تجاری میان کشورهای اسلامی


قانون اصلاح قانون انتزاع سازمان چای کشور از وزارت بازرگانی و الحاق آن به وزارت کشاورزی


قانون تاسیس شرکت کشتیرانی ایران و پاکستان


قانون عضویت بیمه مرکزی ایران در شرکت بیمه اتکایی آسیا


قانون افزایش نصاب مربوط به لازم الاجرا بودن قراردادهای عادی بین سازمان چای کشور با چایکاران


قانون ابطال اسناد و فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه