×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.

قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران


قانون تشکیل شرکت سرمایه گذاریهای خارجی ایران


فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد


قانون اصلاح ماده 1 قانون برقراری حقوق وظیفه و مستمری نمایندگان مجلس شورای اسلامی و عائله تحت تکفل آنان در مقابل حوادث و سوانح ناشی از مسئولیتهای خطیر نمایندگی


قانون حذف تبصره (1) فصل (30) جدول تعرفه گمرکی و ارجاع اختلافات موضوع این تبصره به مرجع مذکور در ماده (51) قانون امور گمرکی و اصلاح ماده مزبور


قانون شمول تبصره 3 قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور به کارکنان واحدهای صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح


قبل ازابلاغ حکم ،عرضحال استینافی قابل قبول نبوده وتحصیل سوادحکم کافی برای تحقق ابلاغ نیست


قانون اصلاح تبصره 30 قانون بودجه سال 1371 کل کشور


قانون اصلاح تبصره های 2، 3 و 4 ذیل ماده واحده قانون شمول خدمت نیروی انسانی ، درمانی و بهداشتی مصوب 24 9 1358 شورای انقلاب و اصلاحات بعدی به فارغ التحصیلان رشته دامپزشکی و الحاق یک تبصره به آن


قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها


قانون حمایت قضایی از بسیج


قانون اصلاح موادی از آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی


قانون اصلاح قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی


قانون اصلاح تبصره 1 قانون بودجه سال 1371 کل کشور


قانون اصلاح قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست


قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر


قانون به هزینه قطعی منظور نمودن پرداخت حقوق ایام بلاتکلیفی کارگران کارگاه قانون به هزینه قطعی منظور نمودن پرداخت حقوق ایام بلاتکلیفی کارگران کارگاههای تعطیل شذه بر اثرجنگ تحمیلی


قانون موافقت نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی


تصویبنامه درخصوص تاسیس شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران درکشورهای سنگاپور،بلژیک ،کره جنوبی و ژاپن


تصویبنامه راجع به توزیع مرحله یازدهم کالابرگ روستایی