×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.

قانون تمدید و اصلاح تبصره های 3 و 4 ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 2 13


قانون تامین کسری اعتبار بیمارستانها، برنامه بیمه درمان کارمندان دولت و طرح توسعه شبکه های بهداشتی و درمانی کشور


قانون ممنوعیت بازنشستگی فرهنگیان تا پایان سال تحصیلی 1372 - 1371


قانون موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یونان


قانون اصلاح قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 6 13


قانون ایجاد هفتاد و هفت واحد دهستان فاقد نصاب جمعیتی مذکور در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و الحاق یک تبصره به ماده قانون مذکور


قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفترداران و دفتریاران مصوب 1354 4 25


قانون الحاق یک تبصره به ماده 49 قانون استخدام کشوری


قانون ادغام شرکتهای سهامی دولتی که در زمینه تولید و پرورش طیور فعالیت می نمایند


قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام


قانون اصلاح بند ه تبصره (29) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


قانون اجازه استخدام یک هزار نفر کارمند رسمی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور


قانون معافیت وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی برخی از کالاهای وارداتی


قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی


قانون اصلاح قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی


قانون محاسبات عمومی مصوب 1349


قانون مجازات متخلفین از قانون انحصار تجارت


قانون متمم بودجه یک ساله 1311 مملکتی


قانون بودجه یک ساله 1311 مملکتی


قانون بودجه یک ساله 1310 مملکتی