×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.

قانون کارآموزی


قانون تاسیس سازمان اسناد ملی ایران


قانون مطبوعات


قانون وظایف


قانون اساسی


آئین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی


آئین نامه نحوه انتخاب و برکناری ، شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیات امناء مذهبی و موقوفات


هزینه زیست و خوراک کارکنان دولت که بصورت مامور به عربستان سعودی اعزام شوند


اصلاحیه اساسنامه شرکت سهامی قند و شکر


قانون الحاق موادی به قانون خدمت وظیفه عمومی


قانون الزام دولت بمنظور تهیه لایحه برنامه افزایش تولید محصولات اساسی کشاورزی


آئین نامه اجرائی بندهای (الف ) و (ب ) تبصره 16 قانون بودجه سال 1365 کل کشور


قانون اخذ دو درصد از کل فروش بلیط سینماهای کشور


تصویبنامه راجع به الحاق شهرستان قم به استان تهران


قانون اعتباراسنادعادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستائی عشایری و صیادی به اعضاء


تصویبنامه راجع به افزودن عبارت به تصویبنامه 64000-1364 7 20


تصویبنامه راجع به اعتبار قانون صادرات و واردات سال 1364


تصویبنامه در مورد تعرفه چاپ آگهی های دولتی در سال 1365


به جز مشاغل حرام اصولا غیر مجاز بودن کسب از قبیل فقدان اشتغال و یا مخالف با مقررات و ضوابط شهرداری موثر در حقوق و تکالیف موجر و مستاجر نمی شود


آیا منتقل الیه می تواند در جریان دادرسی به عنوان وارد ثالث و پس از صدور حکم به عنوان معترض ثالث از باب تعلق نصف سرقفلی ادعای حق نماید یا خیر؟