×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.

دعوی استرداد اعیان سفته ها مالی محسوب است


مغایرت تامین خواسته با شرع انور مسلم نیست وقابل پذیرش است


ایراد مرور زمان قابلیت استماع دارد و رعایت آن با نظم جامعه سازگار است


جهاد سازندگی و سایرنهادهای انقلابی از جهت معافیت ازپرداخت هزینه دادرسی سازمان دولتی محسوب میشوند


معافیت بنیاد مستضعفان از هزینه دادرسی شامل هزینه تطبیق اسناد نیست


حق الوکاله وکیل بعنوان خسارت دادرسی قابل مطالبه است


سفته - واخواست نامه - شروع مهلت واخواست


سفته - واخواستنامه - ضرورت ابلاغ واخواستامه به ظهرنویس


سفته - واخواست نامه - ابلاغ واخوست نامه


سفته - واخواستنامه - فوت متعهد سفته - فوت ظهرنویس


واخواست نامه - فوت متعهدسفته - فوت ظهرنویس


سفته - اقامه دعوی علیه ظهرنویس


سفته - پشت نویسی - امضاء پشت سفته


شرکت با مسئولیت محدود - انحلال شرکت - تعیین مدیر تصفیه


تبدیل شرکت تعاونی بشرکت سهامی خاص شرکت تعاونی


تبدیل شرکت سهامی خاص بشرکت سهامی عام سال مالی در شرکت


شرکتهای مدنی و تشریفات ثبت آن


نوار ضبط صوت را میتوان دلیل دانست ؟


اثراسناد ثبت شده نسبت به اشخاص ثالث


وصیت متقابل زن و شوهر