×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.

ایراد صدمه بدنی غیرعمدی


اتهام فروش رب گوجه فرنگی فاسد


ابلاغ دادنامه به موکل بی است و باید دادنامه به وکیل قانونی ابلاغ شود


شرط تحقق بزه مذکوردر ماه 1 قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص احراز قصدمرتکب جهت مطالبه وجه یا مال و یا به منظور انتقام و یا به هر منظور سوء دیگر است


باثبوت لوث و قسامه شاکی دعوی جرح قابل اثبات است


اگربه هنگام پیاده کردن نقشه ثبتی ویااحداث بنا مختصر تجاوزی به زمین حصه اختصاصی شاکی شده باشد در چنین صورتی موضوع فاقدوصف کیفری بوده وشاکی می تواند طبق لایحه قانون راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت به املاک مصوب سال 58 اقامه دعوی نماید


اگرهر دو متهم به طور مساوی مقصر در وقوع حادثه قتل و جرح باشند دادگاه به نسبت مسئولیت آنها بایستی رای صادرنماید


در دعاوی تصرف عدوانی مدعی تصرف بایستی سبق تصرف واستفاده از حق خود ولحوق و عدوانی بودن تصرف متصرف عدوانی رااثبات نماید ومدعی ملزم به ارائه سند مالکیت نیست


فقدان کارت شناسایی یا شماره نداشتن اتومبیل غیراز عدم قابلیت شماره گذاری است ودرصورت اخیرفروش آن کلاهبرداری تلقی میشود


پزشک معالج حداکثر تلاش خود را برای بیماربه کار برده و آنچه در توان داشته به اندازه بضاعت علمی انجام داده و تنها تخلف وی به موقع معرفی نکردن بیمار به جراح اعلام شده ولذاپارگی رحم و فوت نوزاد منتسب به وی نیست


نگهداری سلاح شکاری غیرمجاز ومهمات مربوطه به موجب قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه ومهمات جرم و قانون برای مرتکبین آن مجازات مشخصی را تعیین کرده و لذا مشمول قانون تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز نمی باشد


سرقت


درجرم رانندگی با تحصیل رضایت از شاکی دادگاه کیفر حبس را به استناد ماده 25 تبدیل به جزای نقدی به مبلغ یک میلیون ریال نموده است و این مجازات قطعی بوده و قابلیت اعمال ماده 31 قانون مرقوم راندارد


محکومیت مربوط به کلاهبرداری ازطریق توسل به دروغ وسندسازی وجعل ، برای دریافت خسارت بازسازی درمنطقه جنگی درصورتی صحیح است که به اثبات برسد


رضایت باکره به زنا مسقط مهرالمثل بوده ولی مسقط ارش نیست


لازم بوده است که دادگاه در خصوص حضور محکوم علیه درمحل به هنگام نزاع از همه متهمین و شهود و اهل محل تحقیق مینمود


حکم غیابی قابل واخواهی بوده و دادگاه تجدیدنظر قبل از انجام تشریفات قانونی و رسیدگی به واخواهی محکوم علیه ،صالح به رسیدگی نیست


دراتهام مربوط به قتل عمد چون دقیقا نحوه شلیک شدن گلوله و علت نهائی آن مشخص نشده و باعنایت به قاعده کلی (تدراءالحدودبالشبهات ) که به نظر بعضی از فقهاء در قصاص هم جاری است لذابااعاده دادرسی موافقت میشود


با اعلام گذشت شاکی ، عدول بعدی وی از گذشت موثر نیست فلذاحکم صادره مبنی بر پرداخت دیه نسبت به سهم وی از بیت المال دارای ایراد است


تخریب و تصرف منابع ملی