×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.

رأی شماره120 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم اعمال مادتین 6 و 7 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش در صورت عدم تعهد از فارغ‌التحصیلان دانشگاه تربیت معلم


رأی شماره 119 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان سازمان تأمین اجتماعی به میزان یک ماه آخرین حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مبتنی بر احکام کارگزینی، با توجه به ماده 17 آئین‌نامه قانونی نمی‌باشد


رأی شماره 8 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص دادخواست تقاضای ابطال مجوز شهرداری مبنی بر تغییر کاربری ملک، طرف شکایت قراردادن مالک صحیح نمی‌باشد


اصلاح تصویب‌نامه موضوع ضوابط ارایه تسهیلات مسکن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا


نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر پاوه


اصلاح ماده (2) آیین‌نامه اجرایی بند (ط) ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری


قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور


مصوبه « اصلاح تبصره 3 ماده 10 اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی (مصوب 24 1 1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)»


رأی شماره94 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص فوق‌العاده ستادی معادل 2 ماه مجموع حقوق و مزایا در سال 1384 در حد اعتبارات تخصصی‌یافته قابل‌پرداخت است


رأی شماره 90 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص احراز شرایط و استحقاق بیمه‌شده جهت بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان‌آور می‌بایست رسماً از سوی سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شود


رأی شماره 647 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعیین و وضع عوارض ویژه صادرات مواداولیه فرآوری‌نشده توسط وزراء عضو کمیسیون ماده یک آئین‌نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات خلاف قانون است


اصلاح مواد (8) و (11)آیین‌نامه عمران اراضی بایر


نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه کار دریایی مصوب سازمان بین‌المللی کار (بخش3)


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه کار دریایی مصوب سازمان بین‌المللی کار (بخش2)


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه کار دریایی مصوب سازمان بین‌المللی کار


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع نظام‌شهر


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه غرب کرمان (شامل شهرستانهای سیرجان و شهر بابک)


اصلاح ماده (7) ضوابط اجرایی واگذاری اراضی شیبدار